Tungtvannskjelleren

Prosjekttype: Historisk anlegg, kulturlandskap
Sted: Vemork, Rjukan i Telemark
Oppdragsgiver: Norsk Industriarbeidermuseum
Arkitekt: Point AS
Prosjektstatus: Under bygging
Størrelse: 6800 m2


Kjelleren på hydrogenfabrikken, kjent for produksjon av tungtvann under andre verdenskrig, skal graves fram og tilrettelegges for besøk i et klimaskall. Oppbygging av anlegget rundt tungtvannskjelleren baserer seg på hvordan anlegget framsto på 1940-tallet. Veiene omkring det nye klimaskallet skal i hovedtrekk legges slik de lå tidligere og uttrykket på utearealene skal gjenspeile de materialer som var benyttet på 1940-tallet.