Teieparken

Prosjekttype: Bolig, gårdsrom, park, nærmiljøanlegg, lekeplass og bekkeåpning
Sted: Teie, Tønsberg
Byggherre: OBOS
Arkitekt: Spir arkitekter
Entreprenør: Veidekke
Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke
Innledende fase: Gullik Gulliksen AS
Prosjektstatus: BT1 ferdigstilles i 2021
Størrelse: Ca 16.000 m2 (BT1)

3D-illustrasjoner er laget av Blår


Det nye boligområdet har en attraktiv beliggenhet på Nøtterøysiden av byfjorden. Området omkranses av småhusbebyggelse, Færder Videregående skole, Kyst- og kultursenteret, Findus Industriområde og Teie Hovedgård, med Teieskogen i umiddelbar nærhet. Teieparken vil bli en grønn og levende bydel tilrettelagt for å skape et trygt, attraktivt og levende bomiljø, både for fastboende og besøkende.

Parken, som er offentlig, vil bli hjertet i det levende bomiljøet. Her blir det opparbeidet gangveier og god plass til leke- og rekreasjonsområder, slik at parken fremstår som et naturlig samlingspunkt. Nærmiljøanlegget vil få en stor aktivitetsskulptur i heltre for fysisk utfoldelse for eldre barn og voksne. Bølgende benker skaper mindre møteplasser langs gangveien. Gjennom hele parken legges det til rette for et naturlikt bekkeløp med store staudefelt som kantvegetasjon.

Byggetrinn 1 er under bygging og ferdigstilles i 2021. Videre byggetrinn er under prosjektering.