Stoltenbergparken

Prosjekttype: Byrom
Sted: Tønsberg
Oppdragsgiver: Bjarøy Eiendom og Micasa
Prosjektfase: Parallelloppdrag i samarbeid med Spir Arkitekter
Størrelse: 6000 m2

3D-illustrasjoner er laget av Spir Arkitekter


Parken fremstår i dag som en klassisk viktoriansk park, med en paviljong som sentralt fokuspunkt. Paviljongen fyller ikke lenger sin opprinnelige funksjon som musikkpaviljong og parkens utforming er ikke tilpasset dagens behov og bevegelsesmønster.

Løsningsforslaget tar et bevisst steg bort fra den klassiske viktorianske parken og introduserer et frodig byrom som åpner seg opp og skaper tydelige og lesbare forbindelser mot den omkringliggende sentrumsbebyggelsen. Parken tar hensyn til naturlige bevegelseslinjer gjennom byrommet, samtidig som det skapes en trygg og fin møteplass for lek og opphold. Parkens historiske forankring integreres i form av de majestetiske trærne og markering av paviljongen som befinner seg i parken i dag.