Nesskogen idrettspark

Prosjekttype: Idrett- og nærmiljøanlegg
Sted: Nøtterøy
Oppdragsgiver: Nøtterøy idrettsforening
Anleggsgartner: Strandman
Byggeår: 2020


Anlegget for idrett og lek er tilknyttet det nye klubbhuset på Nesskogen idrettspark. Anlegget består av sandbaner for sandvolleyball og beachhåndball, asfaltert bane for street basket, lekeareal og areal for utendørs trening. I tilknytning til aktivitetene er det anlagt benker, oppholdsplasser, gressarealer og vegetasjon. Det nye aktivitetsarealet supplerer det eksisterende idrettsanlegget på Nesskogen hvor man finner baner for fotball og friidrett og sammen utgjør området et samlingspunkt for barn og unge i nærmiljøet.