Korsvika brygge

Prosjekttype: Brygge, friluftsområde
Sted: Korsvik, Sandefjord
Oppdragsgiver: Sandefjord kommune
Entreprenør: Nordocks AS
Byggeår: 2020


Korsvika brygge ligger ved et friområde på Vesterøya i Sandefjord. Den barnevennlige sand- og grusstranden er langgrunn og rammes inn av en fin furuskog i bakkant. Den gamle bryggen er erstattet av en ny brygge med presis og leken linjeføring. Denne leder ut til flytebryggen og badetrappen. På land, tilknyttet den nye bryggen, er det skapt en oppholdsplass med en benk bygget omkring stammen til et flott furutre - et deilig sted å betrakte bukten og utsikten mot Sandefjordsfjorden under furuens trekrone.