Havegaten

Type: Boligprosjekt
Sted: Kaldnes, Tønsberg
Byggherre: Pilares
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Entreprenør: Alento
Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke
Ferdigstilt: 2020


Havegaten er et særegent boligprosjekt med et spennende arkitektonisk uttrykk. Bygningskroppen er organisert slik at den skjermer og rammer inn hagerommet, som åpner seg mot sør og vest. Dette skaper et lunt uteareal som er skjermet mot vind og trafikk, samtidig som det har flotte solforhold.

Håndtering av overvann har stått i fokus ved utformingen av prosjektet. Vann fra taknedløp og overflater føres via renner ut i vegetasjonsarealene. Ved større nedbørsmengder vil vannet bevege seg gjennom anlegget i definerte vannveier, før det ender i et konstruert bekkeløp med terskler i ytterkant av eiendommen. Gulvet i utearealet er satt sammen av flere flater som sammen skaper en kombinasjon av små og store oppholdsplasser, lekearealer og gangsoner. Dekkene er opparbeidet i plasstøpt betong, brutt opp av felt med tredekker, hvor regnvann kan passere under. Store vegetasjonsarealer skaper en frodig kontrast til dekkene.