Carl E. Paulsens plass

Type: Byrom
Sted: Tønsberg sentrum
Byggherre: Tønsberg kommune
Skulptur: Espen Dietrichson
Veggmaleri: Linn Horntvedt
Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke
Ferdigstilt: 2023
Carl E. Paulsens Plass ligger sentralt i Tønsberg sentrum, avgrenset av Farmandstredet kjøpesenter og fjellskrenten mot Haugar.

Plassen er oppgradert som en del av Tønsberg kommune sin satsing på byens uterom. Målet har vært å styrke de gode kvalitetene på plassen, samtidig som det tilføres nye elementer som vil heve aktiviteten og opplevelsen av byrommet. Gangveier og naturlige traséer over plassen er oppgradert med et sammenhengende belegg av høy kvalitet. Det store eksisterende lønnetreet spiller en viktig rolle i det nye byrommet og bidrar til romdannelse og identitet. Sentralt i byrommet er det opparbeidet en minipark der kantene byr på sitteplasser og anledning til lek for de minste. Her tilbys et frodig og rolig sted midt på plassen hvor man kan betrakte bylivet. Miniparken har et sterkt formspråk som forsterker byrommets form og et grønt preg som forsterker byrommet sin identitet.

Skulpturen på plassen er utformet av kunstneren Espen Dietrichson. Det er en skulptur i patinert bronse med tittelen” Bølgende moment”.