Banebakken bekkeåpningsprosjekt

Prosjekttype: Park, bekkeåpning
Sted: Teie, Tønsberg
Byggherre: Tønsberg kommune
Tverrfaglig kompetanse: Rambøll
Innledende fase: Gullik Gulliksen AS
Prosjektstatus: Byggestart i 2020
Størrelse: 1200 m2


Frem til midten av 1900-tallet sildret en bekk gjennom området til Teie hovedgård, via tyskerbrakkene, under Banebakken og ut i sjøen. Denne bekken ble på slutten av 40-tallet lagt i rør, men skal nå igjen fram i dagen. Tiltaket er en del av klimatilpasning av overvannshåndteringen i Tønsberg kommune og et viktig samfunnssikkerhetstiltak som reduserer risikoen for fremtidige skader på infrastruktur, bygninger og kulturminner i området.

Bekken vil renne fra Findusområdet, gjennom Teieparken og Obos-boligene, via hovedgården, under Banebakken og ut mellom Færder videregående skole og Kystkultursenteret. Langs bekken vil det etableres hyggelige oppholdsplasser. Store felt med staudebeplantning er med på å lage rom og skjerming. Kulper og terskler i bekken gir muligheter for sanseopplevelser og gir fine steder for å styrke biologisk mangfold.