Om oss

Landskapskollektivet ble etablert høsten 2018 med kontor i Sandefjord sentrum.

Tilnærming

Vi ønsker å bidra til at våre kunder når sine ambisjoner. Sentralt i vår tilnærming står et internt og tverrfaglig samarbeid. Vi jobber som et lag for å skape de beste løsningene.

Vårt mål er å skape prosjekter som er fleksible og robuste og som responderer utifra stedets kontekst og historie. De skal ha høy funksjonalitet, ivareta miljømessige aspekter og tåle tidens tann.

Kompetanse

Vi har høy kompetanse på prosjektering av uteanlegg av ulike typer og skalaer. Dette inkluderer blant annet større boligprosjekter, byrom, skoler, helseinstitusjoner, parker, privathager og byutviklingsprosjekter.

Vi har erfaring med alle prosjektfaser fra konseptutvikling og mulighetsstudier til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.

Bærekraft

Vi er en Miljøfyrtårn-bedrift. Vårt mål er å hensynta miljø og bærekraft i alle deler av vår virksomhet. Vi vil ta miljøhensyn i de prosjekter vi er engasjert i og være en pådriver for robuste og bærekraftige løsninger.

Kvalitet

Som kunde skal du føle deg trygg på at vi leverer arbeid av høy kvalitet. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på relevant regelverk og har rutiner for intern kvalitetssikring. Vi benytter et bredt utvalg av verktøy og metoder for å utvikle og illustrere prosjektene våre, fra håndskisser, visualiseringer, tekniske tegninger og 3d-modellering.

Av dataprogrammer benytter vi Vectorworks, Autocad Civil 3d, Lumion, Adobe Creative Suite og Office premium.

Landskapskollektivet AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, PRO3.